การเข้าถึงโดยบริการรับทำ SEOโดยการใช้งานการติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์และปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับความเร็วและปัญหา

Google Analytics
บริการทำSEOกับการปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับความเร็วเว็บไซต์ได้โดย
ปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์

SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้มีความสามารถในการแสดงผลบนผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหาเช่น Google และให้มีความน่าเชื่อถือในผลการค้นหาในระดับสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการรับทำ SEO จะเป็นผู้ดำเนินการให้ เช่น การใช้คำสำคัญที่เหมาะสม, การใช้ meta description, header tags และการทำการ link building

 • การใช้คำสำคัญที่เหมาะสม หมายถึง การใช้คำสำคัญที่ชัดเจน สื่อถึงความหมายอย่างถูกต้อง และตรงกับประเด็นที่ต้องการสื่อถึงในเนื้อหา เพื่อให้การสื่อสารน่าเข้าใจและชัดเจน
 • การใช้ meta description คือ ต้องเขียนรายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ และประมาณ 160-300 ตัวอักษร ช่วยบอกความหมายของเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้งานและบอกให้ค้นหาเครื่องมือรู้ว่าเนื้อหาเว็บไซต์เป็นเกี่ยวกับอะไร
 • header tags คือ แท็ก HTML ที่ใช้แสดงหัวข้อของเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดยมี header tags
 • การ link building คือ การสร้าง link จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ หรือ link จากหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์นั้น โดยไม่ใช้เทคนิคที่มีการโกงหรือปลอมแปลง

การใช้งานการติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ หมายถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ใช้ เช่น จำนวนคนเข้าชม, หน้าเว็บที่เข้าชม, ระยะเวลาการเข้าถึง, และอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เช่น การใช้ Google Analytics

Google Analytics

เป็นเครื่องมือที่หลากหลายในการติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ มีฟังก์ชันการติดตามที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การติดตามการเข้าถึงหน้าเว็บ, การติดตามปริมาณการเข้าชม, การติดตามแหล่งที่มาของผู้เข้าชม และอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นเหล่าบริษัทรับทำ SEO จึงจำเป็นต้องใช้งานเครื่องมือนี้

นอกจาก Google Analytics ยังมีเครื่องมือติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ด้วย เช่น Matomo, Piwik, Clicky และอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้แทน Google Analytics หรือร่วมกับ Google Analytics ในการวิเคราะห์และติดตามปริมาณการเข้าถึงเว็บไซต์ได้

การใช้งานการติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ สามารถช่วยให้ทางบริษัทรับทำ SEO สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และพบปัญหาของเว็บไซต์ได้ โดยสามารถใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดและการขายออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ ยังสามารถช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชม และรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม และนำมาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ และเพิ่มปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ในการปรับปรุงผลลัพธ์ของการตลาดและการขายได้

 • ใช้ Google Analytics หรือระบบติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
 • วิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น แผนที่พื้นที่ที่มีปัญหา และปัญหาในเวลาเฉลี่ย
 • ปรับปรุงโครงสร้าง URL และเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
 • ลดขนาดไฟล์รูปภาพและไฟล์อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว
 • ใช้ Content Delivery Network (CDN) เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์

เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเว็บไซต์และปัญหาความเร็ว การที่มีผู้ช่วยในการทำ SEO มาช่วยจะยิ่งดี เพราะมีหลายขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และดำเนินการไม่ได้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ การใช้เครือข่ายการส่งเนื้อหา การลดขนาด CSS และ JavaScript การใช้การแคชของเบราว์เซอร์ และลดจำนวนปลั๊กอินที่ใช้บนไซต์ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอและความเร็วโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics และ GTmetrix

บริการทำSEOกับการปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับความเร็วเว็บไซต์ได้โดย

 • ลดขนาดไฟล์ของเว็บไซต์ เช่น การบีบอัดรูปภาพ และส่วนต่าง ๆ
 • ใช้ Content Delivery Network (CDN) เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
 • ปรับปรุงการโคลนและโปรแกรมของเว็บไซต์
 • ขยายพื้นที่เก็บข้อมูลและการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
 • ตรวจสอบและปรับปรุงปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ เช่น แบบฟอร์มและระบบคลิกขวา.
 • ใช้การแคชเว็บไซต์และการแคชข้อมูลของเบราว์เซอร์ เพื่อลดจำนวนเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
 • ปรับปรุงการใช้งานโปรโตบอร์ด เช่น ใช้การโหลดไฟล์ที่เหมาะสม
 • ปรับปรุงการใช้งานเครือข่าย โดยใช้บริการที่เชื่อถือได้และมีความเร็วสูง
 • ใช้ Content Delivery Network (CDN) เพื่อลดการโหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มปริมาณการเข้าถึงของเว็บไซต์
 • ใช้การบีบอัดไฟล์ เช่น บีบอัดรูปภาพ และไฟล์ CSS และ JavaScript เพื่อลดขนาดไฟล์ และเพิ่มความเร็วในการโหลด.
 • ตรวจสอบและปรับปรุงการเชื่อมต่อของเว็บไซต์ เพื่อลดการล่าช้าในการเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ และแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ.

ปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์

 • ตรวจสอบการปิดปรับปรุงของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบการกำหนดค่า DNS และ IP ของเว็บไซต์
 • ตรวจสอบการกำหนดค่าการใช้งานแฟ้ม .htaccess และ robots.txt
 • ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์คและการเชื่อมต่อ.
 • ตรวจสอบการเข้าถึงของเว็บไซต์ด้วยตัวช่วยการตรวจสอบปัญหา (ตัวอย่าง: GTmetrix, Pingdom)
 • ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: โจมตี DDoS)
 • ตรวจสอบการกำหนดค่าการจัดเก็บแคช (caching) และการประมวลผล.
 • ปรับปรุงโครงสร้าง URL และเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ลดขนาดไฟล์รูปภาพและไฟล์อื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่
 • ใช้ Content Delivery Network (CDN) เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์.

โดยภาพรวมแล้ว การใช้งานการติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์และปรับปรุงปัญหาเกี่ยวกับความเร็วและปัญหาการเข้าถึงโดยบริการรับทำ SEO เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี ด้วยมีบริษัททำ SEO ราคาไม่แพง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และการดำเนินการรายละเอียดเหล่านี้จำเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

รับทำ seo